Προοπτικές για προγράμματα αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και σχεδιασμού

Οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες συνεργάζονται και δουλεύουν μαζί με τους σχεδιαστές-μηχανικούς (σχέδιο) αστικών χώρων. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικών έργων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών προγραμμάτων σχεδιασμού, …

Χτίζοντας μια ονειρεμένη καριέρα στην αρχιτεκτονική

Για πολλούς το αντικείμενο του αρχιτέκτονα ταυτίζεται αποκλειστικά με τη διαδικασία του σχεδιασμού διάφορων κατασκευών και τη δημιουργία μακετών, βάσει των κοινώς αποδεκτών και νόμιμων προδιαγραφών, …