Αρχιτεκτονική και Σχολεία

Οι μαθητές περνούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους στο σχολείο, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα τη σημασία των σωστών σχολικών υποδομών. Κάθε σχολικό κτίριο θα πρέπει να …

Αρχιτεκτονική και Κτίρια: Αγαπημένα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα όλων των εποχών

Η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών στον χώρο και η διαμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος είναι το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής, μίας τέχνης με λειτουργικό κυρίως προσανατολισμό. Ωστόσο, με …

Αρχιτεκτονική μηχανική: Ένα ενοποιημένο πεδίο κατασκευών

Η αρχιτεκτονική μηχανική επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική σχεδίαση, στα δομικά προβλήματα, στην ασφάλεια και στο οικονομικό σκέλος της κατασκευής. Επιπλέον, ασχολείται με τα κριτηρία της ρεαλιστικής σχεδίασης …

Σημαντικά Σημεία που Πρέπει να Εξετάζονται Στην Πράσινη Αρχιτεκτονική

Εδώ και αρκετά χρόνια αρκετός κόσμος μιλά για την λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη», για οικολογικές μορφές αρχιτεκτονικής και για την προστασία του περιβάλλοντος, συνειδητοποιώντας ότι η ζημιά …