Σημαντικά Σημεία που Πρέπει να Εξετάζονται Στην Πράσινη Αρχιτεκτονική

important-points-to-consider-in-the-green-architectureΕδώ και αρκετά χρόνια αρκετός κόσμος μιλά για την λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη», για οικολογικές μορφές αρχιτεκτονικής και για την προστασία του περιβάλλοντος, συνειδητοποιώντας ότι η ζημιά που έχει προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον, κυρίως τους τελευταίους δύο αιώνες, είναι τεράστια και ενδεχομένως σύντομα θα μπορούσε να γίνει μη αναστρέψιμη.

Ο τομέας της οικοδομής είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο μέχρι σήμερα προσπαθούσε να είναι περισσότερο οικονομικός, χρηστικός και λειτουργικός, με αποτέλεσμα να μην ασχολείται ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει η πράσινη αρχιτεκτονική, μέλημα της οποίας είναι ο σχεδιασμός κατασκευών που είναι παράλληλα και λειτουργικές και φιλικές προς το περιβάλλον.

Η όλη φιλοσοφία της πράσινης αρχιτεκτονικής συμπυκνώνεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Στον περιορισμό των απορριμμάτων και των αποβλήτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον,
  • Στην αποδοτική χρήση των πηγών ενέργειας, του νερού και των υπόλοιπων φυσικών πόρων,
  • Στην προστασία των ανθρώπων που μένουν και χρησιμοποιούν τις κατοικίες και τις κατασκευές και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Υπάρχει γενικότερα η πεποίθηση ότι η πράσινη αρχιτεκτονική αυξάνει το κόστος των κατασκευών, ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές. Σίγουρα το αρχικό κόστος της κατασκευής είναι μεγαλύτερο σε απόλυτες τιμές, γιατί τα «πράσινα» υλικά είναι κατά κύριο λόγο πιο ακριβά, ωστόσο θα πρέπει να υπολογίσει κανείς σε βάθος χρόνου την εξοικονόμηση χρημάτων που κάνει. Υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων όσον αφορά το κόστος για τη χρήση της ενέργειας. Γι’ αυτό είναι καλό να βλέπουμε το όλο ζήτημα καλύτερα ως μια επένδυση που εξοικονομεί χρήματα σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα βοηθά να προστατευτεί το περιβάλλον.

Πέραν του οικονομικού, η πράσινη αρχιτεκτονική οδηγεί και σε ουσιαστικά πλεονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα:

  • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων,
  • Στον περιορισμό της καταπόνησης των τοπικών υποδομών,
  • Στη βελτίωση της υγείας και της άνεσης που αισθάνονται οι άνθρωποι.