Αρχιτεκτονικά σχέδια: Ισχυρά μέσα της αρχιτεκτονικής

architectural-drawings-strong-mid-architectureΚάθε σπίτι, δημόσιο κτίριο, οικοδόμημα ή δημόσιος χώρος, όπως ένα πάρκο, υπήρξαν προϊόν σύλληψης στο μυαλό αρχιτεκτόνων μηχανικών. Οι μορφές και τα σχήματα της εξωτερικής πρόσοψης ή των εσωτερικών χώρων του κτιρίου δεν είναι κανονισμένα από τους νόμους της τύχης αλλά διαμορφώθηκαν μετά από πολλή σκέψη, μελέτη αλλά και έμπνευση. Αυτές οι διανοητικές διεργασίες οδήγησαν, μέσα από αλλεπάλληλους πειραματισμούς και σχεδιασμούς, σε αυτά που ονομάζουμε αρχιτεκτονικά σχέδια.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι ο καρπός της έντονης πνευματικής εργασίας του αρχιτέκτονα και αποτελούν τις οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες θα κατασκευαστεί το οικοδόμημα το οποίο απεικονίζουν. Με λίγα λόγια είναι ο σκοπός της κατασκευής, το πρότυπο του οικοδομήματος.

Οπότε, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αξία των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει τίποτα. Τα σχέδια πρέπει να είναι απολύτως κατανοητά, να δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους κατασκευαστές, ώστε το αποτέλεσμα να είναι απολύτως πιστό στο πρότυπο που παρουσιάζεται από αυτά.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια αποτελούν τη βάση για τα στατικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια τα οποία εκπονούν μηχανικοί άλλων τομέων, όπως οι πολιτικοί και οι μηχανολόγοι.

Υπάρχουν διάφορες μορφές αρχιτεκτονικών σχεδίων και κάποιες από αυτές περιγράφονται παρακάτω.

  • Η Κάτοψη ισογείου, ορόφου, δώματος κ.ά. Το σχέδιο της κάτοψης δείχνει πώς φαίνεται ένας εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος εάν κάποιος τον βλέπει από ψηλά.
  • Η Όψη κτιρίου δείχνει πώς φαίνεται η εξωτερική όψη ενός κτιρίου από διάφορες πλευρές.
  • Η Τομή κτίριου απεικονίζει πώς είναι ένα κτίριο εάν θεωρητικά γινόταν μία κατακόρυφη ή οριζόντια τομή στο κτίριο. Το συγκεκριμένο σχέδιο βοηθάει στο να δοθούν παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, τις οποίες δε δίνουν οι κατόψεις.
  • Το σχέδιο Διαμόρφωσης εξωτερικού περιβάλλοντος δίνει πληροφορίες για τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, όπως λέει και το όνομά του.
  • Υπάρχουν τρισδιάστατα σχέδια τα οποία δίνουν απεικόνιση του κτιρίου στον τρισδιάστατο χώρο.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα πως η αρχιτεκτονική αποτελεί μία μορφή τέχνης και επιστήμης, η οποία ολοκληρώνεται και τελειοποιείται από τα πιο ισχυρά μέσα της, τα αρχιτεκτονικά σχέδια.